მთავარი პრაიმ სტატიები

პრაიმ სტატიები

Prime სტატიები

სხვა სტატიები

თავისუფლება თუ ლიბერალური დიქტატურა?

ალბათ უმეტესობა ჩვენგანი ცოტათი გაკვირვებულნი ვართ, იმ მოვლენებით რაც მსოფლიოში ხდება (აქ არ იქნება საუბარი პანდემიაზე). მაგალითად, როგორ შეიძლება ყაჩაღი, რეციდივისტი და ნარკომანი, ვინც...