დაიჯესტი

არჩევანის მოჩვენებითი თავისუფლება

«ჩვენი წარმოდგენა არჩევანის თავისუფლებაზე — ეს მხოლოდ ჩვენი გადაწყვეტილებების ნამდვილი მიზეზების არცოდნაა» (ბენედიქტ სპინოზა) «მიწის ჭიას ქვეცნობიერის მოქმედება საინფორმაციო კუთხით ბევრად უფრო რთულადაა მოწყობილი, ვიდრე ადამიანების ცნობიერება» (ი. ნ. პიგარევი). არ ვაპირებ ამ სიტყვების მართებულობის...

ბაზრის ფიასკო  და სახელმწიფოს როლი საბაზრო ეკონომიკაში

განვითარებულ საზოგადოებაში ბაზარი- ეს სულაც არ არის კონკრეტული ადგილი. კომუნიკაციისა და ტრანსპორტის თანამედროვე საშუალებათა მეშვეობით გარიგების განხორციელება ხდება მყიდველთან უშუალო კონტაქტის გარეშე. ეს არის ადგილი,...
- რეკლამა -

არჩევანის მოჩვენებითი თავისუფლება

«ჩვენი წარმოდგენა არჩევანის თავისუფლებაზე — ეს მხოლოდ ჩვენი გადაწყვეტილებების ნამდვილი მიზეზების არცოდნაა» (ბენედიქტ სპინოზა) «მიწის ჭიას ქვეცნობიერის მოქმედება საინფორმაციო კუთხით ბევრად უფრო რთულადაა მოწყობილი, ვიდრე ადამიანების ცნობიერება» (ი. ნ. პიგარევი). არ ვაპირებ ამ სიტყვების მართებულობის...
- რეკლამა -

Prime ფრაზა

ყოველთვის ნუ იტყვი იმას, რაც იცი, ხოლო ის კი მუდამ იცოდე, რასაც ამბობ

- რეკლამა -

Prime ფოტო

- რეკლამა -

Prime თემა

საქართველოს ადმინისტრაციულ–ტერიტორიული მოწყობის ანალიზი და პერსპექტივები

განვითარებულ და დემოკრატიულ სახელმწიფოებში ადგილობრივ თვითმმართველობას ერთ-ერთი მთავარი ადგილი უკავია სახელმწიფო მმართველობის სისტემაში, როგორც სახელმწიფოს  უმნიშვნელოვანეს პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ შემადგენელ ელემენტს. აღნიშნული წარმოადგენს მოქალაქეთა...
- რეკლამა -

Prime სტატიები

გამოკითხვა

უნდა მოხდეს თუ არა ახალი კონსტიტუციის მიღება რეფერენდუმის გზით?

meteo.gov.ge