ჰიტლერის სიკვდილის ვერსიები და მითები მისი გადარჩენის შესახებ

0
298

1970 წლის 13 მარტს КГБ–ს თავმჯდომარემ იური ანდროპოვმა გასცა ბრძანება, ქალაქ მაგდებურგში საიდუმლოდ დასაფლავებული ჰიტლერის და ჰებელსის ნეშტების განადგურების შესახებ. ადოლფ ფიტლერმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა 1945 წლის 30 აპრილს მის ფიურერბუნკერში, ქალაქ ბერლინში. მოგვიანებით ფიურერის ნეშტი აღმოჩენილი იქნა საბჭოთა ჯარისკაცებუს მიერ და გადაგზავნილი იქნა მოსკოვში. თუმცა თვითონ დიქტატორის  სიკვდილის ფაქტი მოცულია მრავალი საიდუმლოებებით და გამოცანებით. არსებობს მრავალი თეორია ოფიციალური ვერსიის გარდა, რომელთა მიხედვით ნეშტი არ ეკუთვნოდა ჰიტლერს, რომ მას არ მოუკლავს თავი და საერთოდაც ცოცხალი გადარჩა.

PRIME GEORGIA წარმოგიდგენთ მეორე მსოფლიო ომის დასასრულს, ფიურერბუნკერში განვითარებულ ჰიტლერის ცხოვრების ბოლო დღეების ქრონოლოგიას.

1945 წლის 26 აპრილს საბჭოთა ჯარებმა უკვე დაიკავეს ბერლინის სამი მეოთხედი. ჰიტლერს, რომელსაც იმედი არ დაუკარგავს იმყოფება საიმპერატორო კანცელარიის ეზოში მდებარე ორსართულიან ბუნკერში 8 მეტრის სიღრმეზე.

26 апреля. Советские войска заняли три четверти Берлина. Не теряющий надежды Гитлер находится в двухэтажном бункере на глубине 8 метров под двором имперской канцелярии.

მასთან ერთად ბუნკერში იმყოფება მისი საყვარელი ევა ბრაუნი, ჰებელსი ოჯახთან ერთად, გენერალური შტაბის უფროსი კრებსი, სეკრეტარები, ადიუტანტები და პირადი დაცვა.

Вместе с ним в бункере находятся его любовница Ева Браун, Геббельс с семьей, начальник генерального штаба Кребс, секретари, адъютанты, охранники.

გენერალური შტაბის ოფიცრის მონათხრობით “ამ დროისათვის ჰიტლერი ფიზიკურად წარმოადგენს საშინელ სანახაობას: ის ძლივს გადაადგილდება, მიათრევს ფეხებს და წინა აქვს წაგდებული თავი…

По свидетельству офицера генерального Штаба, в это время "физически Гитлер являл собой страшную картину: он передвигался с трудом и неуклюже, выбрасывая верхнюю часть туловища вперед, волоча ноги...

…გაჭირვებით ინარჩუნებს წონასწორობას. მარცხენა ხელი აღარ ემორჩილება, ხოლო მარჯვენა ყოველთვის უკანკალებს… თვალები ჩასისხლიანებული აქვს…”

...С трудом он мог сохранять равновесие. Левая рука ему не подчинялась, а правая постоянно дрожала... Глаза Гитлера были налиты кровью..."

საღამოს ბუნკერში მოდის ერთერთი საუკეთესო გერმანელი მფრინავი ქალი ჰანა რაიჩი, ფანატიკურად ერთგული ჰიტლერისადმი. ის მოგვიანებით იხსენებდა, რომ ფიურერმა მიიწვია ის და უთხრა: “ჰანა, თქვენ ეკუთვნით მათ რიცხვს ვინც ჩემთან ერთად მოკვდება. ყოველ ჩვენგანს აქვს ამპულა საწამლავით.”

Вечером в бункер прибыла одна из лучших летчиц Германии Ханна Райч, фанатично преданная Гитлеру. Она позже вспоминала, что фюрер пригласил ее к себе и сказал: "Ханна, вы принадлежите к тем, кто умрет со мной. У каждого из нас есть ампула с ядом."

ის უწოდებს ამპულას ჰანას. ” მე არ მინდა, რომ რომელიმე ჩვენგანი მოხვდეს როსების ხელში, და მე არ მინდა, რომ ჩვენი სხეულები ჩაიგდონ რუსებმა. ევას და ჩემი ნეშთი იქნება დამწვარი.”

Он протянул ампулу Ханне. "Я не хочу, чтобы кто-нибудь из нас попал к русским в руки, и я не хочу, чтобы наши тела достались русским. Тела Евы и мое будут сожжены."

მფრინავი ასევე იხსენებს, რომ საუბრისას ჰიტლერი საშინელ სანახაობას: თითქმის ბრამასავით მოძრაობდა კედლიდან კედლისაკენ ქაღალდებით აკანკალებულ ხელებში. “სრულიად მოშლილი ადამიანი” – იხსენებდა მოგვიანებით რაიჩი.

Летчица также свидетельствует, что во время разговора Гитлер являл собой страшную картину: почти вслепую метался от стены к стене с бумагой в дрожащих руках. "Полностью распавшийся человек", - констатировала позже Райч.

29 აპრილს ჰიტლერი და ევა ბრაუნი დაქორწინდნენ. პროცესი კანონის სრული დაცვით წარიმართა: შედგა საქორწინო კონტრაქტი და გაიმერთა ცერემონია.

29 апреля. Состоялось бракосочетании Гитлера и Евы Браун. Процесс проходио в соответствии с законом: составляется брачный контракт и совершается обряд венчания.

მოწმეები, ასევე კრებსი, ჰებელსის ცოლი, ჰიტლერის ადიუტანტები გენერალი ბურგდორფი და პოლკოვნიკი ბელოვი, მდივნებუ და მზარეული მიწვეულნი არიან წვეულებაზე. მცირე სუფრის შემდეგ ჰიტლერი განმარტოვდება ანდერძის შესადგენად.

Свидетели, а также Кребс, жена Геббельса, адъютанты Гитлера генерал Бургдорф и полковник Белов, секретарши и повариха приглашены на празднование свадьбы. После небольшого застолья Гитлер уединяется для составления завещания.

30 აპრილი. დგება ფიურერის უკანასკნელი დღე. სადილის შემდეგ ჰიტლერის ბრძანებით მისმა პირადმა მძღოლმა ესესის შტანდარტენფიურერმა კემპკამ იმპერატორის კანცელარიის ეზოში მიიტანა კანისტრა 200 ლიტრი ბენზინით.

30 апреля. Наступает последний день фюрера. После обеда по приказу Гитлера его личный шофер штандартенфюрер СС Кемпка доставляет в сад имперской канцелярии канистры с 200 литрами бензина.

ქვემოთ წარმოდგენილია ჰიტლერის უკანასკნელი სიცოცხლეში გადაღებული ფოტო. ბუნკერის შესასვლელთან, რეიხსკანცეკარიის ეზოში ჰიტლერი სურათზე აღბეჭდა მისი დაცვის ერთერთმა ოფიცერმა.

На фото: последний прижизненных снимок Гитлера, сделанный 30 апреля. На пороге бункера во дворе Рейхсканцелярии в Берлине фюрера запечатлел один из офицеров его личной охраны.

სათათბირო ოთახში ჰიტლერი და ევა ბრაუნი ემშვიდობებიან აქ მოსულ ბორმანს, ჰებელსს, ბურგდორფს, კრებსს, აკსმანს, ფიურერის მდივნებს იუნგეს და ვაიჰელტს.

В комнате для совещаний Гитлер и Ева Браун прощаются с пришедшими сюда Борманом, Геббельсом, Бургдорфом, Кребсом, Аксманом, с секретаршами фюрера Юнге и Вайхельт.

პირველი ვერსიის თანახმად, რომელიც ეყრდნობა ჰიტლერის პირადი კამერდინერის ლინგეს ჩვენებებს, ფიურერმა და ევა ბრაუნმა ცეცხლსასროლი იარაღით თავი მოიკლეს 15-საათსა და 30 წუთზე. არსებობს ჰიტლერის ნეშტის სურათი ნატყვიარის კვალით. თუმცა მისი სინამდვილე კითხვის ნიშნის ქვეშაა.

Согласно первой версии, основанной на показаниях личного камердинера Гитлера, Линге, фюрер и Ева Браун выстрелили в себя в 15.30. Существует даже фото тела Гитлера со следом от пули, подлинность которого под вопросом.

როდესაც ლინგე და ბირმანი ოთახში შედიან, ჰიტლერი დივანზე მჯდომარე ხვდებათ, მაგიდაზე მის წინ იდო რევოლვერი, მისი მარცხენა საფეთქლიდან კი სისხლი მოდიოდა. გარდაცვლილი ევა ბრაუნი კი სხვა კუთხეში ზის, მისი რევოლვერი იატაკზე აგდია.

Когда Линге и Борман вошли в комнату, Гитлер якобы сидел на софе в углу, на столике перед ним лежал револьвер, из его правого виска текла кровь. Мертвая Ева Браун, находившаяся в другом углу, уронила свой револьвер на пол.

სხვა ვერსიით (მიღებულია თითქმის ყველა ისტორიკოსის მიერ): ჰიტლერმა და ევა ბრაუნმა თავი მოიწამლეს ციანიდის კალით. სიკვდილის წინ ჰიტლერმა ასევე მოწამლა ორი თავისი საყვარელი ნაგაზი.

Другая версия (принятая почти всеми историками) гласит: Гитлер и Ева Браун отравились цианистым калием. Перед смертью Гитлер также отравил двух любимых овчарок.

ბორმანის ბრძანებით გარდაცვლილთა გვამებს ახვევენ ზეწარში, გააქვთ ეზოში, ასხამენ ბენზინს და წვავენ ნაღმის მიერ დატოვებულ ორმოში. რამდენადაც გვამები ცუდად იწვოდა, ნახევრად დამწვარ გვამებს ესესის ოფიცრები მიწაში მარხავენ.

По приказу Бормана тела умерших были завернуты в одеяла, вынесены во двор, политы бензином и сожжены в воронке от снаряда. Так как горели они плохо, полусожженные трупы эсэсовцы закопали в землю.

ჰიტლერის და ევა ბრაუნის გვამები აღმოჩენილ იქნა წითელარმიელი ჩურაკოვის მიერ 4 მაისს, თუმცა რატომღაც მთელი ოთხი დღე ყურადღების გარეშე არიან. ისინი დათვალიერებისა და იდენტიფიკაციისათვის გადაყვანილ იქნენ ბერლინის ერთერთ მორგში მხოლოდ 8 მაისს.

Тела Гитлера и Евы Браун были обнаружены красноармейцем Чураковым 4 мая, но почему-то целых 4 дня пролежали без освидетельствования. Они были доставлены для осмотра и идентификации в один из берлинских моргов 8 мая.

გარეგანი დათვალიერება იძლეოდა საფუძველს ვარაუდისათვის, რომ დამწვარი გვამები ქაკს და მამაკაცს ეკუთვნოდათ, ისინი ადოლფ ჰიტლერი და ევა ბრაუნი იყვნენ. თუმცა როგორც ცნობილია ფიურერს და მის საყვარელს რამოდენიმე ორეული ჰყავდათ. ამიტომაც საბჭოთა ხელისუფლება წყვეტს ჩაატაროს დეტალური გამოძიება.

Внешний осмотр давал основания предполагать, что обгоревшие трупы мужчины и женщины - это останки Адольфа Гитлера и Евы Браун. Но, как известно, у фюрера и его любовницы имелось несколько двойников, потому советские военные власти хотели провести тщательное расследование.

შეკითხვა, იყო თუ არა 1945 წლის 8 მაისს ბერლინის მორგში მიყვანილი ადამიანი ადოლფ ჰიტლერი დღესაც ბევრ მკვლევარს აწუხებს.

Вопрос о том, был ли доставленный в морг человек, действительно Гитлером, до сих пор волнует исследователей.

მოწმე ყვებოდა: “მამაკაცის გვამი მოთავსებული იყო 163 სანტიმეტრის სიგრძის ხის ყუთში, სიგანით და სიმაღლით 55 და 53 სანტიმეტრი შესაბამისად. გვამზე აღმოჩენილი იყო გვერდებზე დამწვარი ყვითელი ფერის ტრიკოტაჟის მატერიის ნაჭერი, რაც პერანგს გავდა.”

Свидетель рассказывал: "Труп мужчины находился в деревянном ящике длиной 163 см, шириной и высотой соответственно 55 и 53 см. На трупе был обнаружен обгоревший по краям кусок трикотажной материи желтоватого цвета, похожий на рубашку."

სამხედრო დაზვერვის თანამშრომლებმა ჩაასვენეს ნეშტი ხის ყუთში და ბერლინათან ახლოს დამარხეს. მაგრამ მალევე ჩეკისტების შტაბმა დისლოკაციის ადგილი შეიცვალა და მათთან ერთად ხის ყუთმაც.

Сотрудники военной разведки упаковали останки в деревянные ящики и зарыли под Берлином. Вскоре, однако, штаб чекистов поменял дислокацию, вслед за ним отправились и ящики.

ახალ ადგილას ისინი კვლავ დამარხეს, ხოლო მომდევნო გადასვლის შემდეგ კვლავ ამოთხარეს.

На новом месте их опять закопали, а затем, при очередном переезде, извлекли из земли.

ბოლოსდაბოლოს მათ ნახეს საბოლოო განსასვენებელი სამხედრო ბაზაზე ქალაქ მაგდებურგთან ახლოს. აქ ყუთები მიწაში ინახებოდნენ 1970 წლამდე, როდესაც ბაზის ტერიტორია გდრ-ის იურისდიქციაში გადავიდა.

Наконец они нашли постоянное пристанище на военной базе возле города Магдебурга. Здесь ящики пролежали в земле до 1970 года, когда территория базы перешла под юрисдикцию ГДР.

1970 წლის13 მარტს КГБ-ს ხელმძღვანელმა ანდროპოვმა გასცა ბრძანება ნარჩენების განადგურების შესახებ. ისინი იქნენ კრემირებულნი, ხოლო ფერფლი გაფანტული ვერტმფრენიდან.

13 марта 1970 года глава КГБ Ю.Андропов отдал приказ уничтожить останки. Они были кремированы, а пепел развеян с вертолета по воздуху.

ისტორიისთვის შემოინახეს მხოლოდ დიდი დიქტატორის ყბა და თავის ქალის ფრაგმენტი ტყვიის ნახვრეტით.

Для истории оставили только челюсти великого диктатора и фрагмент его черепа с пулевым отверстием.

ადოლფ ჰიტლერის სიკვდილის ეს ნივთმტკიცებები გააგზავნეს მოსკოვში, სადაც ინახება КГБ-ს არქივში.

Эти вещественные доказательства смерти Адольфа Гитлера отправили в Москву и поместили в архив КГБ.

ხმები იმის თაობაზე, რომ ადოლფ ჰიტლერი ცოცხალია, გაჩნდნენ პრაქტიკულად მისი სიკვდილისთანავე. დიქტატორის სიკვდილში ეჭვი ეპარებოდათ ინგლისელებს, ფრანგებს, ამერიკელებს. დადიოდა ჭორები ფიურერი სასწაულებრივი გადარჩენის შესახებ.

Слухи о том, что Адольф Гитлер жив, появились, практически сразу после его смерти. В кончине диктатора сомневались англичане, французы, американцы. Ходили упорные разговоры об удивительном спасении фюрера.

თითქოსდა ის გაიქცა ბერლინიდან საზღვარგარეთ ეგრეთ წოდებული “ვირთხის ბილიკით”. ის წარმოადგენდა “ფანჯარას” შვეიცარიის საზღვარზე. მისი მეშვეობით მესამე რეიხის მაღალჩინისნები, ყალბი დოკუმენტების გამოყენებით, გადადიოდნენ ნეიტრალურ სახელმწიფოში, ხოლო იქედან მიემართებოდნენ ფაშისტურ ესპანეთში ან ლათინური ამერიკის ქვეყნებში.

Якобы, он бежал из Берлина за границу по так называемой "крысиной тропе". Она представляла из себя "окно" на границе со Швейцарией. Через него высокопоставленные чиновники Третьего Рейха с подложными документами пробирались в нейтральную страну, а уж из нее направлялись в фашистскую Испанию или страны Латинской Америки.

ფიურერის ლათინურ ამერიკაში გაქცევასთან დაკავშირებით არსებობს ასევე FBI-ს დოკუმენტები, რომლებიც ამ ფაქტის გამოძიებას ეხება.

Относительно бегства диктатора в Южную Америку существует даже ряд "документов" ФБР, относительно расследования этого факта.

თუმცა ოფიციალური ისტორიკოსები აგრძელებენ მტკიცებას, რომ ფიურერს ბერლინიდან გაქცევის შანსი არ ჰქონდა.

Однако официальные историки продолжают утверждать, что у фюрера не было шансов сбежать из Берлина.

მათ პასუხად წამოყენებული იყო ვერსია, რომ ჰიტლერი შესაძლოა საერთოდაც არ ყოფილიყო ბუნკერში. ხოლო ყველა ტაქტიკურ საკითხს მისი ორეული წყვეტდა. და ზუსტად ორეული იქნა მოკლული 1945 წლის 30 აპრილს.

Им в ответ была выдвинута версия, что Гитлера могло и вовсе не быть в бункере под рейхсканцелярией. По этому вопросу существует версия, что все тактические вопросы решал двойник фюрера. Именно он и был застрелен 30 апреля 1945 года.

მასთან ერთად იქნა მოკლული ევა ბრაუნიც, რათა მთავარი ნაცისტის სიკვდილი უფრო დამაჯერებელი ყოფილიყო. თავად ჰიტლერი კი, ამ დროს უკვე მიცურავდა წყალქვეშა ნავით სამხრეთ ამერიკისაკენ, ამასთან მას უკვე შეცვლილი ჰქონდა შესახედაობა.

Вместе с ним умертвили и Еву Браун, чтобы смерть главного нациста страны выглядела более естественно. Сам же Гитлер, в это время, опять же уплыл на подводной лодке в сторону Южной Америки, изменив внешность.

მსგავსი ვერსიები დღესაც გამოითქმება.

Подобные версии высказываются вплоть до настоящего времени.

მათ შესახებ წერდნენ გაზეთები, აქვეყნებდნენ თითქოსდა ჰიტლერის გადარჩენილი ტანსაცმლის ფოტოებს, რომეკშიც ის იყო პერუში ან პარაგვაიში.

О них писали газеты, публиковавшие якобы уцелевшую одежду фюрера, в которой он прибыл в Перу или Парагвай.

გამოჩნდნენ გადარჩენილი ჰიტლერის ფოტოებიც კი, რომელიც წყნარად და ინკოგნიტოთ შეხვდა სიბერეს.

Появлялись даже фото уцелевшего Гитлера, спокойно встретившего старость инкогнито.

მაგრამ ზოგიერთი ისტორიკოსი პასუხად ამკიცებს, რომ ჰიტლერი არ იყო მშიშარა. მის გამბედაობაზე მეტყველებს ის ფაქტი, რომ ის წავიდა ფრონტზე მოხალისედ I მსოფლიო ომში, იყო დაჭილდოებული რამოდენიმე რკინის ჯვრით მამაცობისათვის, ასევე ბრძოლისას მიიღო ჭრილობა.

Но историки утверждают в ответ, что Адольф Гитлер не отличался трусостью. О его мужестве свидетельствует тот факт, что он ушел добровольцем на фронт в Первую Мировую войну, был награжден несколькими железными крестами за отвагу, имел ранения, полученные в боях.

ამის შემდეგ განაცხადო, რომ ერისათვის ყველაზე რთულ მომენტში ფიურერი მხდალივით გარბის, ტოვებს რა თავის მაგივრად ორეულს, უბრალოდ არალოგიკურია. ეს ეწინააღმდეგება თვითონ ფიურერის ხასიათს და არსებას.

После этого заявлять, что в самый тяжелый для нации момент фюрер трусливо бежит, оставив вместо себя двойника, просто нелогично. Это противоречило бы самой сущности и характеру Адольфа Гитлера.

იმის სასარგებლოდ, რომ ჰიტლერი ბუნკერში იმყოფებოდა მეტყველებს ის ფაქტიც, რომ მხოლოდ მისი სიკვდილის შემდეგ წამოაყენეს გერმანელებმა წინადადება ზავის შესახებ. მიიღო რა უარი, ჰებელსმაც მოიკლა თავი, მოწამლა ასევე მთელი თავისი ოჯახი, ბორმანმაც გააკეთა იგივე რამდენიმე საათის შემდეგ.

В пользу того, что Гитлер был в бункере говорит и тот факт, что только после его смерти немцы выдвинули предложение о перемирии. Получив отказ, Геббельс покончил с собой, отравив и всю свою семью, Борман сделал то же самое буквально через несколько часов.

2009 წელს რუსეთის ფედერაციის უშიშროების ფედერალური სამსახურის რეგისტრაციისა და საარქივო ფონდების სამმართველოს უფროსმა ვასილი ქრისტოფოროვმა საზოგადოებას მოუყვა, რომ1946 წელს სპეციალურმა კომისიამ ჩაატარა დამატებითი გათხრები ჰიტლერის და ევა ბრაუნის გვამების აღმოჩენის ადგილზე.

В 2009 году начальник Управления регистрации и архивных фондов ФСБ России Василий Христофоров рассказал, что в 1946 году специальная комиссия провела дополнительные раскопки на месте обнаружения трупов Гитлера и Евы Браун.

შედეგად იყო აღმოჩენილი “თავის ქალის მარცხენა მხარე გამომავალი ტყვიის კვალით”.

При этом была найдена "левая теменная часть черепа с выходным пулевым отверстием".

1948 წელს ბუნკერში აღმოჩენილი ნივთები (რამოდენიმე დამწვარი საგანი, ასევე ყბის და კბილების ფრაგმენტები, რომელთა მიხედვითაც მოხდა ჰიტლერის, ევა ბრაუნის და ჰებელსის გვამების იდენტიფიკაცია) გაიგზავნა მოსკოვში.

В 1948 году "находки" из бункера Гитлера (несколько обгоревших предметов, а также фрагменты челюстей и зубов, по которым проводилась идентификация трупов Гитлера, Евы Браун и Геббельсов) были направлены в Москву, в следственный отдел 2-го Главного управления МГБ СССР.

1954 წლიდან, КГБ-ს ხელმძღვანელი სეროვის ბრაძანებით, ყველა ეს საგანი და მატერიალი ინახებოდნენ განსაკუთრებული წესით არქივის სპეციალურ სათავსოში.

С 1954 года, по распоряжению председателя КГБ при СМ СССР Серова, все эти предметы и материалы хранились в особом порядке в специальном помещении ведомственного архива.

2009 წლიდან კი ჰილერის ყბა უკვე ინახებოდა ФСБ-ს არქივში ხოლო თავის ქალის ფრაგმენტი სახელმწიფო არქივში.

C 2009 года челюсти Гитлера хранились в архиве ФСБ, а фрагменты черепа - в Госархиве.

თუმცა დნმ-ანალიზმა, რომელიც 2009 წელს ჩაატარეს ამერიკის ჰარტჰორდის უნივერსიტეტის თანამშრომლებმა, დაანგრია მთელი მტკიცებულებითი ბაზა, რომელიც ჰიტლერის სიკვდილს ეხებოდა.

Однако, ДНК-анализ, проведенный в 2009 году сотрудниками американского университета из города Хартфорда (штат Коннектикут), разрушил всю доказательную базу, касающуюся смерти диктатора.

საკმაოდ გაფუჭებული ძვლის ფრაგმენტი არ ეკუთვნოდა ადოლფ ჰიტლერს. ის საერთოდ არ ეკუთვნოდა კაცს. ეს იყო ქალის თავის ქალის ნაწილი. ამასთან ქალის ასაკი სპეციალისტების განცხადებით 35-40 წელი იყო.

Изрядно подпорченная кость вовсе не принадлежала Адольфу Гитлеру. Она вообще не принадлежала мужчине. Это был фрагмент черепа женщины. Причем женщина в момент своей гибели находилась в самом расцвете сил. Ее возраст специалисты оценили в 35-40 лет.

აღნიშნულმა დასკვნამ დიდი სკანდალი გამოიწვია. რუსული ФСБ-ს თანამშრომლებმა უარი განაცხადეს დასკვნის ნამდვილობის აღიარებაზე. მოგვიანებით კი, გამოთქვეს ვერსია საბჭოთა ჯარისკაცების მიერ სხეულის ნარჩენების შეგროვების დროს დაშვებულ შეცდომაზე.

Данное заключение вызвало большой скандал. Сотрудники ФСБ напрочь отказались признавать его достоверность. А позже также высказали версию об ошибке советских солдат, собиравших останки.

სავარაუდოდ ამ საქმეში წერტილი არ იქნება დასმული არასდროს. თუმცა ყველაზე ხშირად “გადარჩენილი” ჰიტლერი და მისი ორეულები მემოების გმირები უფრო ხდებიან, ვიდრე სერიოზული მეცნიერული მსჯელობების.

Пожалуй, в этом деле точка не будет поставлена никогда. Хотя сейчас чаще всего "выживший" Гитлер и его двойники становятся героями мемов, нежели крупных научных споров.