სხვა სტატიები

რა არის სინამდვილეში ჰიპნოზი

ერთნი მას აღწერენ, როგორც ნევროზებისა და ფობიებისაგან სამკურნალო ტრანსს, მეორენი კი ახსენებენ თაღლითებს, რომლებიც ადამიანების ნდობით ბოროტად სარგებლობენ. არსებობს თუ არა ჰიპნოზი? და რა...