რეკლამა

ინტერნეტ-რეკლამა მსოფლიოში ყველაზე სწრაფად განვითარებადი რეკლამის სახეობაა. ასევე, საქართველოში ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა მუდმივად მზარდია.საიტის ხასიათი და შინაარსი განსაზღვრავს მის მიზნობრივ აუდიტორიას, რომელიც ასაკობრივადაც და ინტერესებითაც ძალიან განსხვავებულია.
ჩვენი საიტის თავისებურება იმაში მდგომარეობს, რომ მომხმარებელთა უმეტესობა განათლებულ და ინტელექტუალურ კატეგორიას მიეკუთვნება. აქედან გამომდინარეობს დასკვნა, რომ ჩვენი მომხმარებლის მინიმუმ 60% დასაქმებულია კერძო ბიზნესში. ეს კი ჩვენთან რეკლამის დამკვეთს დიდ უპირატესობას ანიჭებს, რადგან ეს აუდიტორია მათი პროდუქტის ან მომსახურების პოტენციური მყიდველია.